UiB ViT

Velkommen til ”Visualisering av transformasjoner” (ViT)! Her finner du en samling interaktive sider som handler om lineære transformasjoner. Lineære transformasjoner er en viktig del av lineær algebra, og emnet egner seg særdeles godt til dynamiske visualiseringer, noe du vil finne mange eksempler på her på disse sider.

– – –

Målgruppe
Nettstedet er i første rekke rettet mot lærere og studenter ved universiteter og høgskoler. Både campusstudenter og fjernstudenter får sitt. Noen moduler er egnet for selvstudium mens andre igjen er egnet for demonstrasjoner og gjennomgang under ledelse av lærer. Her finner du øvelser for ren utforsking, interaktive moduler for å belyse sentrale begreper og teknikker, og du finner løsningsorienterte eksempler som peker mot praktiske anvendelser.


Inndeling
Hovedmenyen til venstre gir en kapittel-inndelingen. Du vil også finnehovedpunkt inndelt i underkategoriene "explore", "explain" og "exercise" som tilsammen gir en allsidig tilnærming til hvert emne.

Dynamiske objekter
De fleste interaktive moduler er utviklet i GeoGebra. Mange studenter er allerede fortrolige med verktøyet, og om ønskelig kan kildekoden for GeoGebra-modulene lastes ned (– et tilbud for dem som ønsker å lage nye varianter eller som kan trenge produksjonsteknisk inspirasjon til egne GeoGebra-prosjekter). Du vil også finne moduler utviklet i Adobe Flash, særlig hvor animasjon står sentralt, og du vil finne mange YouTube-videoer hvor de dynamiske modulene introduseres, enten gruppevis eller spesifikt.

Les også: Lederen har ordet