Master i Kjemi
Uorganisk nanokjemi og katalyse

Uorganisk kjemi er et av kjemiens kjerneområder, og omfatter kjemiske forbindelser og reaksjoner av samtlige av periodesystemets grunnstoffer. Dette gjenspeiles i den uorganiske kjemiens bredde, som på den ene siden omfatter grunnstoffenes fundamentale egenskaper og reaksjoner, og på den andre siden har gitt opphav til sentrale og varierte forskningsfelt som koordinasjonskjemi, metallorganisk kjemi, biouorganisk kjemi og faststoffkjemi.
Forskningsaktiviteten ved kjemisk institutt er sentrert omkring syntese av nye og funksjonelle uorganiske forbindelser og materialer, og aktuelle oppgaver kan fokusere på alt fra koordinasjonsforbindelser og metallorganiske katalysatorer til ulike porøse, nanostrukturerte materialer og koordinasjonspolymere. De nye forbindelsene og materialene karakteriseres og undersøkes med en rekke eksperimentelle metoder, blant annet röntgenstruturanalyse, termogravimetri og gassadsorpsjon, og i endel tilfeller utføres også beregningskjemiske undersøkelser.
Vi er først og fremst interessert i forbindelser og materialer med potensielle anvendelser som katalysatorer for foredling av olje og naturgass, i gasseparasjon (herunder fangst av CO2), i anvendelse og lagring av CO2 og som sensorer.

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden

Professor Karl W. Törnroos
Professor Pascal Dietzel Professor Vidar R. Jensen
Førsteamanuensis Erwan Le Roux

KJEM243, KJEM244/NANO244
KJEM220, KJEM230, KJEM231, KJEM232, KJEM251, KJEM214 MAT121/STAT110