Master i Kjemi
Naturstoffkjemi
.
Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden

Professor Øyvind M. Andersen
Førsteamanuensis Monica Jordheim
Professor Torgils Fossen

KJEM230, KJEM238 KJEM225, KJEM231, KJEM232, KJEM233, KJEM251, FARM236, BIO306 KJEM250