Master i Kjemi
Nanopartiklar og kolloidkjemi

.

 

 

 

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden

Professor Anne Marit Blokhus Professor Knut Børve Professor Harald  Høiland Førsteamanuensis Tore Skodvin Professor Leif J. Sæthre Førsteamanuensis Kristine Spildo Førsteamanuensis Wei Wang

 

KJEM214, KJEM220 KJEM203, KJEM221, KJEM225, KJEM251, KJEM306, KJEM319, KJEM321 MAT160, INF109
PHYS114, MAT102,
KJEM220, KJEM250, KJEM140