Master i Kjemi
NMR- spektroskopi

Kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi er basert på ein magnetisk eigenskap til atomkjernane som ein kallar for spinn.  Denne eigenskapen gjer at elektromagnetisk stråling i radiobølgeområdet med den rette frekvensen kan vekselverke med atomkjernane. Resultatet er eit spekter som viser det magnetiske fingeravtrykket til molekylet og som også gir informasjon om kva for omgjevnader molekylet befinn seg i. Vi brukar NMR-spektroskopi innan problemstillingar knytta til proteinstrukturar, naturstoff, petroleumskjemi, biologiske membranar, porøse system og MRI-kontrastmidlar

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden
Førsteamanuensis John G. Seland Førsteamanuensis Willy Nerdal Førsteamanuensis Nils Åge Frøystein KJEM251 KJEM203, KJEM214, KJEM217, KJEM220, KJEM221, KJEM225, KJEM230, KJEM306 KJEM251(1),MAT102,
KJEM250

(1) Emnet har avgrensa tal plassar, og masterstudentar har fyrsteprioritet dersom fleire søkjarar enn plassar.Dersom emnet ikkje vert avlagt som valemne i bachelorgraden, må emnet avleggast i løpet av mastergraden.