Master i Kjemi
Molekylmodellering

Molekylmodellering benytter klassisk mekanikk og kvantemekanikk til å beskrive, undersøke, forstå og forutse kjemiske forbindelser, egenskaper og reaksjoner. I takt med utviklingen av raskere datamaskiner, blir molekylmodellering et stadig viktigere verktøy innen kjemisk forskning og utvikling og er i dag mye brukt innen blant annet katalyse og farmasøytisk industri.
Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er fokusert omkring hovedfeltene katalyse og nanopartikler, i tillegg til at det også gis beregningskjemiske oppgaver inn mot andre forskningstemaer ved instituttet. Innen katalyse er siktemålet å forstå viktige industrielle eller biologiske katalysereaksjoner, gjerne for å kunne bidra til utvikling av mer effektive katalysatorer. For nanopartikler er forskningen rettet mot å forstå dannelse, struktur og egenskaper ved nanopartikler, samt å utvikle teoretiske og eksperimentelle metoder for å studere nanopartikler. De fleste masteroppgavene inngår i nasjonale eller internasjonale forskingsprosjekter og kan ofte være tett integrert med eksperimentelle studier

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden
Professor Knut Børve Professor Vidar R. Jensen KJEM220, KJEM221/PHYS201 KJEM225, KJEM321, KJEM322, MAT261, MAT260

MAT160, MAT212, MAT121, INF109,
KJEM220, KJEM140