Master i Kjemi
Miljøkjemi

.

Kjemisk institutt har i flere år samarbeidet med Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatsforskning og Havforskningsinstituttet innen fagområdet miljøkjemi. Miljøkjemi omhandler virkninger av kjemiske forbindelser i luft, jord og vann.
Forskningen har vært spesielt rettet mot (1) analyse av tungmetaller (Cd, Hg, As) og organiske miljøgifter i ulike miljø- og sjømatsprøver og (2) overvåking av radioaktiv forurensning spesielt cesium-137 (Cs-137) og technetium-99 (Tc-99) i sedimenter, sjøvann og marine organismer i alle norske havområder. Forskningsoppgaver har omfattet studier av  opptak og transport av både Cs-137 og Tc-99 i forskjellige marine næringsskjeder, studert variasjoner av Cs-137-konsentrasjoner i norske fjorder, datert sedimentkjerner ved hjelp av bly-210 (Pb-210) og studert transport av Tc-99 fra Sellafield til norske havområder.

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden
Professor Leif. J. Sæthre Førstemanuensis Svein A. Mjøs KJEM202, KJEM230 KJEM225, GEOF236, GEOF336, BIO306 MAT102, MAT121, PHYS114,
STAT101/110, KJEM250