Master i Kjemi
Analytisk kjemi og Kjemometri

Kjemometri er anvendelse av matematiske og statistiske metoder til flervariabel dataanalyse av måleresultater fra kjemiske systemer eller prosesser. En av grunnpilarene er å omforme og redusere store datamengder til tolkbar informasjon. Et annet av kjemometriens fundamenter er eksperimentell forsøksplanlegging hvor man ut fra så få forsøk som mulig ønsker å hente ut så mye informasjon og kunnskap som mulig. Kjemometri har dermed en stor mengde anvendelsesområder med både akademisk og industriell interesse.  Anvendelsesområdene strekker seg fra medisinsk diagnose ved påvisning av biomarkører for ulike sykdommer som gjør at sykdommene kan diagnostiseres på et tidlig stadium til on-line overvåking av kjemiske prosesser t.d. prosessoptimalisering, kvalitetskontroll og utslippskontroll.

Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne

Tilrådde emne

Tilrådde emne i Bachlor graden
Førsteamanuensis Bjørn Grung Professor Olav M. Kvalheim Førstemanuensis Svein A. Mjøs KJEM225             og minst ett av emnene: KJEM230, KJEM233, KJEM251 KJEM203, KJEM238, STAT200, BIO306, FARM236 MAT160, INF109
PHYS114, MAT102, MAT121, KJEM250