Master i Kjemi
Tema, rettleiarar og emne(2)

Generell informasjon om opptak til master studium kan du finne her

Benytt FireFox for best visning av "Master i Kjemi" sidene.

Tema for master-oppgåver Aktuelle rettleiarar

Naudsynte emne i mastergrad

Tilrådde emne i mastergrad

Tilrådde emne i bachelorgrad
Analytisk kjemi og Kjemometri Førsteamanuensis Bjørn Grung Professor Olav M. Kvalheim Førstemanuensis Svein A. Mjøs

KJEM225 og minst ett av emna: KJEM230, KJEM233, KJEM251

KJEM203, KJEM238, STAT200, BIO306, FARM236

MAT160, INF109,
PHYS114, MAT102, MAT121, KJEM250

Nanopartiklar og kolloidkjemi

Professor Anne Marit Blokhus
Professor Knut Børve
Professor Harald  Høiland
Førsteamanuensis Tore Skodvin
Professor Leif J. Sæthre Førsteamanuensis Kristine Spildo Førsteamanuensis Wei Wang

KJEM214, KJEM220 KJEM203, KJEM221, KJEM225, KJEM251, KJEM306, KJEM319, KJEM321

MAT160, INF109,
PHYS114, MAT102,
KJEM220, KJEM250,
KJEM140

NMR- spektroskopi

Førsteamanuensis John G. Seland Førsteamanuensis Willy Nerdal Førsteamanuensis Nils Åge Frøystein

KJEM251 KJEM203, KJEM214, KJEM217, KJEM220, KJEM221, KJEM225, KJEM230, KJEM306

KJEM251(1),MAT102
KJEM250

Organisk syntese og legemiddelkjemi Professor Hans-René Bjørsvik
Førsteamanuensis Bengt Erik Haug
Professor Leiv K. Sydnes

KJEM230, KJEM231, KJEM232 KJEM225, KJEM233, KJEM238, KJEM243, KJEM251, KJEM331, KJEM334, KJEM336, FARM236

KJEM231, KJEM232(1),
KJEM250

Naturstoffkjemi Professor Øyvind M. Andersen
Førsteamanuensis Monica Jordheim
Professor Torgils Fossen

KJEM230, KJEM238 KJEM225, KJEM231, KJEM232, KJEM233, KJEM251, FARM236, BIO306

KJEM250

Organisk geokjemi, petroleumskjemi og fornybare drivstoff Professor Tanja Barth
KJEM203, KJEM230, KJEM231 KJEM202, KJEM225, KJEM232, KJEM233

KJEM230(1), GEOV109,
GEOV101, KJEM250

Milj°kjemi

Professor Leif. J. Sæthre
Førstemanuensis Svein A. Mjøs

KJEM202, KJEM230 KJEM225, GEOF236, GEOF336, BIO306

MAT102, MAT121, PHYS114,
STAT101/110, KJEM250

Uorganisk nanokjemi og katalyse

Professor Karl W. Törnroos
Professor Pascal Dietzel
Professor Vidar R. Jensen Førsteamanuensis Erwan Le Roux

KJEM243, KJEM244/NANO244
KJEM220, KJEM230, KJEM231, KJEM232, KJEM251, KJEM214

MAT121/STAT110

Molekylmodellering Professor Knut Børve Professor Vidar R. Jensen KJEM220, KJEM221/ PHYS201 KJEM225, KJEM321, KJEM322, MAT261, MAT260

MAT160, MAT212,
MAT121, INF109
KJEM220,KJEM140

(1) Emnet har avgrensa tal plassar, og masterstudentar har fyrsteprioritet dersom fleire søkjarar enn plassar. Dersom emnet ikkje vert avlagt som valemne i bachelorgraden, kan emnet avleggjast i løpet av mastergraden.

(2) Denne tabellen gjeld kun for Masterprogram i kjemi. For andre masterstudentar med rettleiar på Kjemisk institutt (farmasi, petroleumsteknologi, prosessteknologi, nanovitskap og lektorutdanning) gjeld eigne tilrådingar. Kontakt studierettleiar på eige studieprogram.