Last ned og skriv ut:
Programfolder

Teoretisk litteratur
(forhåndslesning,
last ned)
:
David Damrosch
John Tomlinson
Ulrich Beck
Dipesh Chakrabarty

Litterære tekster:
Bruce Chatwin: The Songlines og Multatuli: Max Havelaar (utgavespråk er underordnet).
Disse kjøpes (Studia, bokhandelen) eller lånes (bibliotekene) på forhånd av den enkelte selv.

Seminarrekke ved UiB med forelesninger om
Litteratur og globalisering
og
Flettverk: Fortellinger i litteratur og andre medier

TAS, Univ. i Bergen/HF og TBLR inviterer til
5 forskningsbaserte, tverrfaglige dobbelt-timer
ved professor Svend Erik Larsen (Aarhus)
f.o.m. onsdag 26. mars
t.o.m. fredag 4. april 2008

Seminarrekken er rettet mot

  • stipendiater/doktorgradsstuderende i estetiske fag og kulturstudier ved HF, GA og SV/UiB, og ved andre universiteter og høyskoler i regionen eller utenfor (UiS, HiB, osv.),
  • mastergradsstudenter,
  • bachelorstudenter og
  • vitenskapelig ansatte i estetiske fag og kulturstudier.
Den er gratis og åpen for alle interesserte. VELKOMMEN!

NB: For antallets og oversiktens skyld bes det om forhåndspåmelding så langt det er mulig til seminarets epost-adresse Litteratur.Globalisering.Fortelling@uib.no snarest mulig.

Arrangementene er et TAS-seminar:
Professor Svend Erik Larsen er prosjektmedarbeider og ledergruppemedlem i det Bergens-baserte, internasjonale, komparative og tverr-estetiske prosjektet "Text, Action and Space (TAS): Performative language and topographical patterns as converging areas in modern drama, prose fiction and film". Seminarrekken er del av prof. Larsens TAS-gjesteforskeropphold i Bergen V2008, og den dveler ved sentrale elementer i Larsens delprosjekt i TAS og i hans omfattende, individuelle forskning ellers. Prof. Larsens gjesteforskeropphold og Bergens-seminar finansieres av TAS/UiB-HF. (Se egen omtale av Svend Erik Larsens mest sentrale forskningsområder, og av TAS-prosjektet.)

Arrangementene er også et TBLR-seminar:
Seminarrekken er samtidig et samarbeid med "Nasjonal forskerskole Tekst, Bilde, Lyd, Rom (TBLR): Fortolkning og teoriutveksling" – de estetiske fagene ved UiB, NTNU, UiTø og UiA sin forskerskole (som arrangerte den nasjonale forskerutdanningskonferansen "Den estetiske hendelsen" i Bergen i nov. 2007: http://den-estetiske-hendelsen.uib.no). – Seminarrekken med prof. Larsen inngår som ett av TBLR sine kurs-tilbud til doktorander i 2008. Utenbys deltakere kan ikke påregne dekking av kost og losji, og må sørge for overnattinger selv. Også evt. reisekostnader må dekkes av den enkelte. (Se egen omtale av TBLR.)

Se Programfolder for opplysninger om litteratur, mulighet til skriving av papers (frivillig), studiepoenger for doktorander, arbeidsspråk, tid og sted, omtaler, osv.