Kursbeskrivelse
Målgrupper
Arbeidsform
Kontakt
Linker
English

Et internettbasert kurs på hovedfags- / mastergradsnivå. Kurset har som målsetning å tilby ny og
problematiserende kunnskap om miljø og utvikling i marginale regioner i 3. verden.

Kurset administreres av Institutt for geografi - Universitet i Bergen. Kurset passer for deltidsstuderende
fjernstudenter og er basert på bruk av internett. Kurset gir 10 studiepoeng (3 vekttall) og går over en
periode på 2,5 månder.

Studiestart: 1 oktober 2002
Søknadsfrist: 15 september 2002