eFarmakologi er et nettsted for digitale læringsressurser innen farmakologi.  
         
Undervisningsmaterialet er produsert i Flash.  
         
Opplegget består av korte tema med illustrasjoner, animasjoner og tale, med 2 til 5 minutters varighet. Hvert tema kan gjennomgås uavhengig av de øvrige.  
         
         
 
 
 
Farmakologiens
historie
Generell
farmakologi
Det virtuelle klasserommet
 
         

Copyright © The University of Bergen