De eneste som oppfatter beskjeden
er de som ikke er ønsket.

En by for alle?

Begrepet fiendtlig arkitektur handler om designvalg som gjøres for å hindre uønsket bruk eller begrense brukerens muligheter for bruk av offentlig tilgjengelige byggverk. Disse blir omgjort for å hindre at de blir brukt på en måte som ikke var ment av designeren. Dette er en økende trend i urbant design, og blir typisk assosiert med diskriminering mot hjemløse.

De færreste av oss legger merke til det når vi ser det, men beskjeden mottas klart og tydelig av dem som man ikke har en seng å legge seg i når kvelden kommer.

Pigger under broer, i vinduskarmer og på fasader er et symptom på noe bakenforliggende, noe mer alvorlig.
Filip Rygg

Galleri

Steiner utenfor Grieghallen har fått ettermontert 
						metallskinner for å stoppe skatere.
I Hollendergaten har huseiere montert gitter 
						for å stoppe Kirkens Bymisjon sine brukere fra å sitte.
Jernpigger i Sparebanken Vest sitt vindu på 
						Korskirkeallmenningen.
En metallbøyle gjør det umulig å ligge på 
						benkene utenfor Grieghallen.
Steiner langs fortauet hindrer folk fra å 
						ligge under taket i Lars Hilles gate.
Benk i London med skarpe kanter som hindrer 
						uteliggere fra å ligge på dem.
Gjerde med spisse pigger.
I Foreningsgaten er det montert stålskinner på 
						en murkant.
I Engen sørger et smijernsgjerde for at ingen 
						kan søke ly i kroken.

Snu trenden

Selv om fiendtlig arkitektur blir mer vanlig i byrommet,er det ikke nødvendigvis en ustoppelig utvikling. I London har innsats fra enkeltpersoner angående «anti-homeless spikes« - pigger montert for å tvinge vekk hjemløse - endt med underskriftskampanjer og massiv pressedekning. I flere tilfeller har det endt med at grunneiere har sett seg nødt til å fjerne fiendtlige tiltak.

Lignende saker har vi også sett her i Norge. Sommeren 2015 var fiendtlig arkitektur et mye omdiskutert tema, både i sosiale medier og i nyhetsbildet. Et bilde lagt ut på Instagram som viste pigger på en murkant førte til en twitterstorm. Hotell Norge valgte å fjerne piggene etter reaksjonene.

I Oslo førte en lignende debatt til at Bjørvika Utvikling valgte å fjerne oppdelende armlener fra benker i en park i Bjørvika.

Erfaringene fra disse, og mange flere lignende tilfeller er tydelig: Det nytter å si ifra. Bare da kan vi snu trenden.

Bildet som startet debatten rundt Hotell Norge.
Det handler ikke om å løse sosiale problemer, men å skjule dem.
Fredrik Edin