Background image, a table with items. Reiskap Våpen Zombie Info Kart Sjekkliste