Ta vare på miljøet!

Hei, jeg er fuglen Vegard! La oss lære om forurensning!

glad fugl
bil som produsrer mye røyk

Hva er luftforurensing?

Du har sannsynligvis hørt eller lest om luftforurensing allerede. Men vet du hva det egentlig er?

På dette nettstedet kan du lære om luftforurensingen, hvor den kommer fra og hvilke effekter den kan ha. Etterpå kan du teste dine kunnskaper ved å ta en quiz, og du kan også skrive ut en diplom.

Er du klar? Følg fuglen Vegard langs veien!

Usj! Luften i byene er til å bli dårlig av!

fugl som forteller

Menneskeskapt luftforurensing

Menneskeskapt luftforurensning kommer fra industri, jordbruk og forbrenning av fossilt brennstoff i kraftverk, ovner og kjøretøy. I mange byer er trafikken den viktigste kilden til luftforurensning, og ansvarlig for omtrent halvparten av svevestøvet.

Vedfyring er også en årsak til luftforurensning, spesielt hvis man bruker en gammel ovn.

Luftforurensingen er verst om vinteren når mange bruker piggdekk eller fyrer mye i ovnen. Piggdekk sliter bort asfalt og skaper mer svevestøv. Når det er kladt ute og luften står stille, forsvinner ikke disse farlige gassene opp, men holder seg nede på bakkenivå.

Alt dette gjør leveforholdene i byene dårligere. De skadelige gassene og partiklene kan også bli ført bort med vinden og påvirke miljøet andre steder.

fabrikk som produsrer mye røyk

Dette høres ikke bra ut! Er det vi som er ansvarlig for den dårlige luften?

fugl som forteller
graf

CO2 er ikke farlig, men store utslipp påvirker klimaet!

fugl som forteller

Farlige stoffer

Svevestøv

Støv som oppholder seg i luften over en viss periode. To typer svevestøv; store og små partikler. De store partiklene kommer fra bruk av piggdekk og de små fra vedfyring og bileksos.

Nitrogendioksid (NO2)

Smog, den brune disen som noen ganger kan sees over byområder består av nitrogendioksid. Nitrogendioksid er helsefarlig og kan gjøre skade på lungene. Biltrafikk er hovedkilden til NO2.

Svoveldioksid (SO2)

En fargeløs gass som du kan lukte. Dannes ved forbrenning av stoff som inneholder svovel. Hovedkilden til svoveldioksidutslipp er industri. Naturlige kilder er vulkaner og skogbranner.

Karbonmonoksid (CO)

En luktfri og svært giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning av bensin og diesel. Det dannes CO i stedet for Karbondioksid (CO2). Karbondioksid er det vi puster ut, og som brukes av planter i fotosyntesen. Veitrafikk er største kilde til utslipp av CO.

sykehus

Host host... Når det er dårlig luft er det best å holde seg inne.

fugl som hoster

Helsefarer

Luftforurensing har mange negative helseeffekter som kan være så sterke at folk må på sykehus. Den kan forsterke lunge- og hjerteproblemer og utløse allergier og astmaanfall.

Men også friske personer kan få hoste, bronkitt, hodepine eller øyeirritasjoner.

Svevestøv er luftforurensingen som gir mest helseeffekter, for eksempel luftveissykdommer.

Eldre, barn, unge og mennesker med astma, allergi eller hjerte- og lungeproblemer er særlig sårbare.

vulkanutbrudd

Hvorfor gjør vi ikke noe med det?

fugl som forteller

Naturlig forurensing

Selv om menneskeskapt luftforurensing er et stort problem for miljøet, så finnes det kilder i naturen som ofte forurenser mer enn de menneskeskapte kildene. Vulkaner, skogbranner, lynnedslag og nedbrytning bidrar til store mengder nitrogen-gasser. Faktisk så mye som en plass mellom 20 og 80 millioner tonn i året, i følge FNs miljøprogram.

Sammenlignet med menneskelig forurensing som "bare" skaper rundt 25 millioner tonn nitrogen-gasser i året. Disse naturlige utslippene er avhengig av hvor mange vulkanutbrudd og skogbranner som oppstår i året. Det som er viktig å huske på er at det ikke er mulig å endre på disse naturskapte miljøgassene, men vi kan endre på hvor mye menneskeskapte gasser vi slipper ut.

Hva kan du gjøre?

Bruk sykkel når du ikke skal så langt!

fugl som forteller

Ta bussen eller sitt på med noen du kjenner!

fugl som forteller

Hold gatene rene så det blir mindre svevestøv.

fugl som forteller

Få foreldrene dine til å bruke piggfrie dekk om vinteren.

fugl som forteller