UiB ViT

Prosjektet ”Visualisering av transformasjoner” (VIT) går ut på å utvikle en interaktiv nettressurs som er fritt tilgjengelig for studenter ved universiteter og høgskoler, både for campusstudenter og fjernstudenter. Dataprogrammet sikter mot å illustrere effekten av lineære avbildninger, et sentralt hjelpemiddel i matematikk. Den dynamiske kvaliteten av illustrasjonene vil kunne øke forståeligheten og lette begrepsbyggingen. Matematikkstudenter på alle utdanningsprogram i Norge må ta et slikt kurs i lineær algebra (som omhandler lineære avbildninger/transformasjoner). På universiteter i utlandet står lineær algebra minst like sterkt. Det vil si at nettressursen (VIT) har stort spredningspotensial ikke bare i Norge, men også i andre land.

Nettressursen innholder en rekke med interaktive ”verksteder” der studenter kan prøve ut hvordan lineære avbildninger oppfører seg. Man kan manipulere de aktuelle parametrene i en gitt situasjon. De kan prøve seg med flere forskjellige utgangsobjekter, mangekanter (polygoner), linjer, kurver, osv, samtidig som de også kan forandre selve avbildningen, dvs. matrisen. Effekten av disse manipuleringene kan studeres direkte på skjermen. Fenomener som sammensetning av avbildninger, speilinger, rotasjoner og dilatasjoner (oppblåsninger), inverse avbildninger, basisskifte, egenvektorer og egenverdier kan bli studert i forskjellige verksteder.